top of page

Turistika a okolie

Príroda v Litmanovej je jednou s najkrajších na Slovensku! Región Pienin a jeho ochranné pásmo sú charakteristické jedinečnou, a zároveň aj esteticky mimoriadne príťažlivou krajinou, ktorá je výsledkom zložitých geologických, geomorfologických a klimatických procesov, spomedzi ktorých sa najvýraznejšie prejavila erózna činnosť vody. Samotné územie Pienin sa okrem toho vyznačuje komplikovanou geologickou stavbou, ktorá podmienila vznik atraktívneho reliéfu skalných stien a veží najrozmanitejšieho tvaru, striedajú sa tu stanovištia od slnečných skál a suchých vrcholov po hlboké tienisté údolia a rokliny, ktoré spolu s prielomom Dunajca vytvárajú výrazné krajinné dominanty. Turisticky najnavštevovanejšími miestami sú: Tri koruny a Sokolica na poľskej strane a prekrásny prielom Dunajca na slovenskej strane. Prielom Dunajca a prielom Lesnického potoka sa nachádzajú medzi obcami Červený Kláštor a Lesnica, ktoré je možné navštíviť od Litmanová Resortu na skok autom, na bicykli, alebo vrámci dlhšej túry pešo. Je to najhodnotnejšie územie Pienin s hlbokými kaňonmi, s meandrami rieky zakliesnenými hlboko do skál s bizardnými a neprístupnými skalnými útvarmi a bralami. Na území Pienin rastie približne 1100 druhov cievnatých rastlín, okolo 400 druhov rias, 320 druhov machov a pečeňoviek, približne 470 druhov lišajníkov a 1200 druhov húb. V pieninách žije približne 7000 druhov živočíchov, čo predstavuje viac než polovicu všetkých známych druhov na Slovensku a Poľsku. Hniezdi tu 170 druhov vtákov, v riekach žije 17 druhov rýb a prebýva 61 druhov cicavcov,
vrátane našich najväčších šeliem, rysa, vlka a medveďa.

bottom of page