top of page

Podmienky jazdenia

Bikesnow 2022

- Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ Litmanová Resort s.r.o. nezodpovedá. V prípade úrazu je prítomná rýchla zdravotná pomoc.
- Každý jazdec musí mať počas jazdenia na hlave prilbu. Odporúčané sú taktiež chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, kolien, predlaktí a predkolení.

- Fatbike, Elektrobike, Snowscoot a úprava plášťou nie sú povolené. Súťažiť sa môže iba so štandardnými plášťami. Odporúčané sú downhillové plášte. Povolené sú pevné aj odpružené bicykle.

- Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.

- Trať je zakázané akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť bikerov na trati.

- Airbag sa jazdí výhradne s plastovými pedálmi a jazdiť ho môžu iba registrovaní súťažiaci v súťaži BRS airbag best trick.

- Zjazdovky je možné využívať len s platným zakúpeným lístkom.
- Prísny zákaz tlačenia bicykla hore zjazdovkou a prekonávanie rýchlostných limitov.
- Akcia bude prebiehať v rámci aktuálnych proti-pandemických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ.

bottom of page